Hệ thống thanh toán trên website/ app của Bezon được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Bezon đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Khi khách hàng thanh toán bằng các dịch vụ thanh toán trên website/app của Bezon (thanh toán không dùng tiền mặt); Bezon thu thập những thông tin sau:

  • Mã đơn hàng của khách hàng.
  • Giá trị đơn hàng (số tiền mà khách hàng thanh toán).
  • Thời điểm khách hàng thanh toán.
  • Mã tham chiếu đến giao dịch của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Bezon không thu thập, lưu trữ các thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản, thông tin thẻ thanh toán, dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương. Các thông tin về thanh toán của quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật trên (các) Đối Tác Cổng Thanh Toán.